OUR SHOES

  • เมื่อก่อนที่บ้านลำบากครับ คุณพ่อเป็นช่องทำรองเท้า และขายหนังสัตว์  ปีที่ผมเกิดประเทศไทยเศรฐกิจไม่ดี  จึงย้ายไปอยู่ที่เอมริกา  คุณพ่อคุณแม่ได้งานทำที่บริษัท รองเท้าแห่งหนึ่งเจ้าของเป็นญี่ปุ่น

  • 17
    Apr

    งานเปิดตัวซาราเมนด้า  ที่ห้าดังเซ้นทรัลลาดพร้าวที่มีดารามาร่วมงานที่   มากมายโดยเฉพาะดารารุ่นใหญ่จนไปถึงดารารุ่นเล็ก  ได้มาเดินบนเวทีที่เต็มไปด้วย